Verschil is datgene wat twee zaken van elkaar onderscheidt. En dat is toch wat je wil, uniek zijn!

Dus focus vooral op datgene wat jou onderscheidt van de ander, daarin zit jouw kracht. De ene mens is meer taakgericht, de ander is meer mensgericht. De ene is meer introvert, de ander meer extravert. Jouw karakteristieken en jouw drijfveren, ofwel jouw gedragsstijl zegt iets over de talenten en competenties die je in huis hebt en kunt inzetten om succesvol te zijn, om beter te kunnen communiceren en samenwerken met anderen.

Ga dus eens op zoek naar wat jou onderscheidt van de ander en kijk hoe je dat positief kunt versterken en inzetten. Dit vraagt mogelijk wat ‘omdenken’, maar als je er eenmaal mee bezig bent merk je al snel hoe leuk dit is en dat je steeds makkelijk jouw talenten kunt toepassen.

Een voorbeeld

De tacticus is een kritische denker die bij voorkeur onenigheid en conflicten uit de weg gaat. Hij is goed in verbeteringsprocessen ontwerpen en invoeren. De beslisser daarentegen is iemand die houdt van winnen, duidelijkheid, uitdaging en wil graag zijn ‘macht’ laten gelden. Vooral in teams en samenwerking is het van belang je bewust te zijn van je eigen en andermans kwaliteiten zodat je deze, in aanvulling op elkaar, optimaal kunt inzetten.

Ik zeg: zoek vooral de verschillen! Veel succes.