De zin en onzin van trainen

De zin en onzin van trainen

We vinden trainen en ontwikkelen allemaal belangrijk. Steeds meer bedrijven investeren dan ook hierin. Tegelijkertijd zien we dat in tijden van financiële krapte of zoals nu met Corona, trainen en opleiden vaak als eerste van de strategische agenda geschrapt wordt. En...